+

ATP-Toàn Cầu Store 10 Chiếc FT232RQ QFN-32 Thành Phần Điện Tử Tích Hợp IC

USD 25.42

ATP-Toàn Cầu Store 10 Chiếc FT232RQ QFN-32 Thành Phần Điện Tử Tích Hợp IC

Description
Specification
E32-A03-1
USD 103.00
+