+

Thẻ Sim Nhỏ Đến Nhỏ Converter Bộ Chuyển Đổi Cáp Mở Rộng Thẻ Nhỏ Mở Thiết Bị Dành Cho Điện Thoại Di Động Bằng Sim

USD 0.65USD 1.01

Thẻ Sim Nhỏ Đến Nhỏ Converter Bộ Chuyển Đổi Cáp Mở Rộng Thẻ Nhỏ Mở Thiết Bị Dành Cho Điện Thoại Di Động Bằng Sim

Description

Thương hiệu mới và chất lượng caoBền SIM Nhỏ Quay Sang Thẻ Nhỏ Adapter Chuyển Đổi Trong Suốt Mở Thẻ Thiết Bị Đa Năng dành cho Điện Thoại Di Động Thẻ SimBộ sản phẩm bao gồm:1 x Mở Thẻ Thiết Bị

Specification

nguồn gốc : CN (Nguồn Gốc)

cấp giấy chứng nhận : NONE

+